03-7534000    info@Visa-Law.co.il

רילוקיישן לאנגליה

הממלכה המאוחדת (להלן: “אנגליה”) היא מדינה בעלת היסטוריה ארוכה ומדוברת. היותה אחת המדינות האיתנות הראשונות, אנגליה צפתה את התפתחותן של מדינות רבות סביבה, תוך שמירה על איכות ורמת חיים גבוהה. התמדת המדינה בהענקת אפשרויות רבות לתושביה גורפת בקשות הגירה רבות מידי שנה הנשלחות לממשלה. יחד עם זאת, כמו מדינות מפותחות ומצליחות רבות בעולם המודרני, חוקי ההגירה של אנגליה הינם נוקשים יותר, גבולות המדינה מאובטחים, ובקשות הכניסה למדינה מאותגרים.


אלה שבורכו וכניסתם למדינה אושרה צפויים לגלות מדינה בעלת אפשרויות והזדמנויות רבות. כלכלת אנגליה מדורגת במקום השישי בעולם, ובעלת מגזר שירותים חזק המייצג חלק גדול מכלכלת המדינה. כמו כן, אנגליה היא בעלת מרכז פיננסי עצום בגודלו, ורק מדינת ניו-יורק מציעה מרכז עסקים דומה בגודלו. שילוב של שירותי תעופה מתקדמים, אמצעי תחבורה, ותעשיית תרופות מתקדמת תורמים לכלכלה חזקה באנגליה, ובכך המדינה מציעה בסיס כלכלי איתן המאפשר הזדמנויות לרמת חיים גבוהה.
על אף זאת כי הדרך להגירה לאנגליה כוללת מכשולים, עורכי הדין במשרדנו יכולים לסייע בליווי ההליך לצורך קבלת אשרת שהייה וכניסה לאנגליה. בין אם הבקשה הינה לאזרחות, בקשה לתושבות קבע על רקע של קשרי משפחה או בחסות מעסיק, אשרה למשקיעים, ואשרות רבות אחרות, משרדנו יכול לסייע על ידי מתן ליווי מלא להליך.
חשוב לציין כי ישנם חוקים שונים לסוגים השונים של האשרות לאנגליה. החוקים מתבססים על היבטים שונים לרבות רקע כלכלי, הוכחת האיכויות והמיומנויות של המבקש, ולעיתים קרובות הרקע המקצועי של המבקש. בנוסף לאמור, ישנם תנאי סף שעולים ופוסלים מועמדים, כגון רקע פלילי. פעמים רבות הדרך לאישור בקשה לאשרה הינה ליווי של עורך דין מקצועי שיסייע בפתרון המכשולים.
שיעור אבטלה באנגליה נכון לחודש אוגוסט 2013 עמד על 7.5%, נתון מרשים המעיד על כלכלה חזקה ואיתנה. עסקים חדשים נפתחים, עובדים מגויסים בשוק העבודה, ושלל הזדמנויות עומדות בפני הציבור. בכדי לשמר את התפתחות המדינה על אנגליה למשוך אליה אנשים מוכשרים ומשכילים מרחבי העולם. ממשלת אנגליה לאחרונה התאימה אשרות ליזמים ומשקיעים במטרה למשוך אליה אנשים בעלי כישורים והשכלה כאמור. אין ספק כי בקבלת אשרה לאנגליה יש הזדמנות מצוינת הן ליחידים והן למשפחות.

הממלכה המאוחדת (להלן: “אנגליה”) היא מדינה בעלת היסטוריה ארוכה ומדוברת. היותה אחת המדינות האיתנות הראשונות, אנגליה צפתה את התפתחותן של מדינות רבות סביבה, תוך שמירה על איכות ורמת חיים גבוהה. התמדת המדינה בהענקת אפשרויות רבות לתושביה גורפת בקשות הגירה רבות מידי שנה הנשלחות לממשלה. יחד עם זאת, כמו מדינות מפותחות ומצליחות רבות בעולם המודרני, חוקי ההגירה של אנגליה הינם נוקשים יותר, גבולות המדינה מאובטחים, ובקשות הכניסה למדינה מאותגרים.
אלה שבורכו וכניסתם למדינה אושרה צפויים לגלות מדינה בעלת אפשרויות והזדמנויות רבות. כלכלת אנגליה מדורגת במקום השישי בעולם, ובעלת מגזר שירותים חזק המייצג חלק גדול מכלכלת המדינה. כמו כן, אנגליה היא בעלת מרכז פיננסי עצום בגודלו, ורק מדינת ניו-יורק מציעה מרכז עסקים דומה בגודלו. שילוב של שירותי תעופה מתקדמים, אמצעי תחבורה, ותעשיית תרופות מתקדמת תורמים לכלכלה חזקה באנגליה, ובכך המדינה מציעה בסיס כלכלי איתן המאפשר הזדמנויות לרמת חיים גבוהה.
על אף זאת כי הדרך להגירה לאנגליה כוללת מכשולים, עורכי הדין במשרדנו יכולים לסייע בליווי ההליך לצורך קבלת אשרת שהייה וכניסה לאנגליה. בין אם הבקשה הינה לאזרחות, בקשה לתושבות קבע על רקע של קשרי משפחה או בחסות מעסיק, אשרה למשקיעים, ואשרות רבות אחרות, משרדנו יכול לסייע על ידי מתן ליווי מלא להליך.
חשוב לציין כי ישנם חוקים שונים לסוגים השונים של האשרות לאנגליה. החוקים מתבססים על היבטים שונים לרבות רקע כלכלי, הוכחת האיכויות והמיומנויות של המבקש, ולעיתים קרובות הרקע המקצועי של המבקש. בנוסף לאמור, ישנם תנאי סף שעולים ופוסלים מועמדים, כגון רקע פלילי. פעמים רבות הדרך לאישור בקשה לאשרה הינה ליווי של עורך דין מקצועי שיסייע בפתרון המכשולים.
שיעור אבטלה באנגליה נכון לחודש אוגוסט 2013 עמד על 7.5%, נתון מרשים המעיד על כלכלה חזקה ואיתנה. עסקים חדשים נפתחים, עובדים מגויסים בשוק העבודה, ושלל הזדמנויות עומדות בפני הציבור. בכדי לשמר את התפתחות המדינה על אנגליה למשוך אליה אנשים מוכשרים ומשכילים מרחבי העולם. ממשלת אנגליה לאחרונה התאימה אשרות ליזמים ומשקיעים במטרה למשוך אליה אנשים בעלי כישורים והשכלה כאמור. אין ספק כי בקבלת אשרה לאנגליה יש הזדמנות מצוינת הן ליחידים והן למשפחות.