03-7534000    info@Visa-Law.co.il

מאמרים

06Nov2017

אישור רו”ח בבקשות להארכת היתרי העסקה למומחים זרים

סעיף 3א (א) לחוק הכניסה לישראל התשי”ב -1952, קובע תנאים מיוחדים להארכת אשרות העסקה ורשיונות ישיבה לעובדים זרים המועסקים בישראל. הנפקת אשרות ההעסקה לעובדים זרים מומחים בישראל (ב/1) מתאפשרת על פי התנאים והדרישות הקבועים בחוק ובנהלים, ומאפשרת לחברות שונות בישראל להעסיק עובדים זרים בהתאם לדרישות החוק. הנפקת אשרת העסקה בישראל לעובד זר מומחה, כרוכה בשני
06Nov2017

זמני היערכות בבקשות לאשרות העסקה לתקופה של עד 3 חודשים

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתרי העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים (מספר 5.3.0041), מאפשר למעסיק ישראלי להעסיק עובד זר בישראל לתקופה קצובה שאינה עולה על 3 חודשים לצורך ביצוע משימה זמנית או חולפת, וזאת בנסיבות מיוחדות בלבד, לדוגמא, כאשר נדרשת העסקת טכנאי זר בישראל לצורך התקנת מכשירים שיוצרו ע”י חברה שבחו”ל, הדרכת עובדים מקומיים ופיקוח
11May2017

כיצד להגיש בקשה לויזת E-2 באמצעות השקעה במקרקעין

ויזת E-2 נוצרה במטרה לעודד השקעות זרות בארה”ב בכך שהנה מאפשרת לאנשי עסקים ממדינות האמנה לפתח עסקים בארה”ב באמצעות השקעה. טרם הגשת בקשה לאשרת משקיע E-2, יש לענות על הדרישות הפורמאליות של החוק, כגון רישום העסקים בארה”ב, פתיחת חשבון בנק של חברה, השכרת משרדים, העברה בנקאית של כספים לחשבון בנק בארה”ב, וכו . על מנת
11May2017

השקעה לשם קבלת תושבות קבע בארצות הברית

ארצות הברית יצרה מספר סוגי ויזות עבודה שונות וגרין קארדים. סטטוסים מסויימים הינם עבור עובדים זמניים, בעוד אחרים הינם עבור עובדים קבועים. חלק מהסטטוסים דורשים מיומנויות מסויימות או מקצועות, בעוד סטטוסים אחרים דורשים השקעה פיננסית. גרין קארד מסוג 5-EB וויזה מסוג 2-E הינן דוגמאות לסטטוסים הדורשים השקעה פיננסית. בעוד ויזת 2-E יכולה להציע נתיב נגיש
11May2017

השקעה לאשרה 2-E

מאמר זה יסקור איזו השקעה תהיה מתאימה לקבלת אשרת 2-E- ישנן דרישות כלליות אשר נקבעו באמנת המשקיעים- על המבקש להיות אזרח של מדינה עמה שומרת ארה”ב חוזה סחר וספנות המבקש השקיע, או עתיד להשקיע כמות משמעותית של הון בחברה בארה”ב המבקש מעוניין להכנס לארה”ב על מנת לפתח את החברה. ניתן להוכיח זאת על ידי בעלות
11May2017

המסמכים הדרושים בעת הגשת בקשה לויזה E-2-

ארה”ב חתומה על אמנה הדדית עם מדינות שונות המאפשרת קבלת ויזת עבודה ארעית- E-2. ויזה    E-2  הנה ויזת עבודה ארעית המוענקת על ידי ממשלת ארה”ב למשקיעים ויזמים, על מנת לקדם ולפתח את כלכלת ארה”ב, תוך הרחבת היצע שוק העבודה. ויזה E-2 מאפשרת למשקיעים בעלי דרכונים/אזרחות של מדינות החתומות על אמנת משקיעים עם ארה”ב, להרחיב את
11May2017

מבוא לויזה E-2

ישנם מספר סוגים שונים של אשרות עבודה המאפשרים לאנשים לעבוד בארצות הברית. ישנן ויזות עבור אלה שיש להם כישרון יוצא דופן או מועסקים בתחום מסוים. חלק מאשרות העבודה הם לעובדים זמניים וחלקם לעובדים קבועים. למי שמעוניין להשקיע בעסק בארצות הברית אולי כדאי לשקול את ויזת E-2 “משקיע אמנה”, סוג של ויזה עבור עובדים זמניים. החל
11May2017

מבוא ל E-1 “ויזה עפ”י האמנה”

לאנשים המעוניינים לעבוד בארצות הברית ישנם מספר סוגים של אשרות עבודה להם הינם יכולים להגיש בקשה, בהתאם למצב שלהם. ישנן אשרות זמניות לעובדים קבועים, ואשרות למקצועות ספציפיים כגון עובדי חקלאות ואמנים. מי שעובד עבור חברה העוסקת בסחר בינלאומי בין ארה”ב למדינה שלו עשוי לרצות לבקש ויזת E-1 “ויזה עפ”י האמנה”, שהנה סוג של ויזה עבור
?>