03-7534000    info@Visa-Law.co.il

מדריך לקבלת אזרחות בריטית

ישנן דרכים רבות להגשת בקשת התאזרחות באנגליה, ובחירת הדרך הנכונה נקבעת לפי האזרחות הנוכחית או הקבועה של העותר. מומחי ההגירה שלנו יעזרו לך בקביעת הדרך הנכונה לקבלת האזרחות, בהתאם לנתונים האישיים שלך. קיימות כמה דרישות כלליות מקדימות ועליך להיות מודע להן לפני בקשת זכאות לאזרחות בריטית. לאחר שתקרא את הדרישות המקדימות של כל סוג של בקשה, יעזור לך צוות משרדנו בהחלטה מהו סוג הבקשה המתאים למקרה שלך.

שש דרכים להשגת אזרחות בריטית

 1. אזרחות בריטניה.
 2. אזרחות בריטית מחוץ לגבולות אנגליה.
 3. אזרחות בטריטוריות בריטיות.
 4. נתינות בריטית (מחוץ לגבולות אנגליה).
 5. תחת חסות בריטית
 6. נתין בריטי

דרישות מקדימות לקבלת אזרחות בריטית

אם הינך מעל גיל 18 והתגוררת באנגליה במשך חמש השנים האחרונות (או במשך שלוש השנים האחרונות, במקרה של נישואין או חיים משותפים עם אזרח/ית בריטניה) תוכל לבקש הליך התאזרחות והפיכה לנתין בריטי. ניתן גם, לבקש פתיחת הליך עם הבעל, האישה או בן הזוג (ידוע בציבור) בשירות הממלכתי או מי שעתיד לשרת מחוץ לגבולות הממלכה המאוחדת. בקשות אלו נעשות באמצעות הגשת טופס AN.

 • עליך להיות בן 18 לפחות
 • עליך להיות שפוי בדעתך
 • עליך להמשיך לחיות באנגליה, או להמשיך בשירות הממלכתי, או בשירות ארגון בינלאומי שאנגליה חברה בו, או בשירות חברה או ארגון שבסיסם באנגליה
 • הנך מסוגל להתבטא ולתקשר באנגלית, וולשית או סקוטית גאלית במידה המשביעה את הדעת
 • עליך להוכיח ידע מניח את הדעת על אופי החיים באנגליה
 • עליך להיות מהימן
 • הנך עומד בדרישת המגורים באנגליה

משרד עו”ד דותן כהן המתמחה בדיני הגירה לאנגליה, יעזור לך בהבנת הדרישות המקדימות לקבלת אזרחות בריטית, על החריגים והיוצאים מן הכלל הכלולים בהן, וידריך אותך לאורך כל ההליך, צעד אחר צעד. מומחי הגירה שלנו יבטיחו את הכנתך המלאה והנכונה להליך.

אם אינך בטוח לאיזה סוג ויזה עליך לעתור, או שיש לך שאלות, כלליות או ספציפיות, או התלבטויות , נשמח לסייע לך ! צור אתנו קשר עוד היום בכל נושאי ההגירה.